Utvandring

 «Romanane om vår eiga utvandring kan gje oss innsikt og kunnskap no når vi ikkje lenger er utvandrarland, men derimot er blitt innvandrarland.» Draumen om fridom og jord: ein studie i skandinaviske emigrantromanar. Ingeborg R. Kongslien (1989)
I perioden 1825-2000 har over en million mennesker utvandret fra Norge. Det er bare Irland som har flere emigranter enn Norge i forhold til folketallet. Utvandringen fra Norge til USA var særlig stor på 1800-tallet fram til 1920-tallet. Særlig i årene 1815-1865 utvandret mange fra Norge, spesielt fra de områdene hvor det var trangt om plassen og lite jord å dele på. I Amerika ble man lovet egen jord og mange muligheter.I løpet av denne tiden dro hovedsakelige unge menn. Den viktigste årsaken til denne utvandringen var nød og fattigdom.  Men det var også andre grunner til å emigrere. På 1800-tallet emigrerte flere religiøse grupper som ble undertrykt av statskirken, så som haugianere og kvækere.
I USA samlet innvandrerne fra Norge seg i egne bosettinger i hovedsak i Midt-Vesten, og man har holdt på sine norske tradisjoner. Hele 17% av befolkningen i staten Minnesota er av norsk avstamning. (kilde: Hallingdal museum)
Det er imidlertid en myte at alle dro til Amerika. Antall norskættede i utlandet i dag er større enn antall mennesker i Norge, og de er spredt over hele Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand, Sør-Amerika og enkelte land i Asia og Afrika.
Heller ikke var all migrasjon en utvandring. Etter hvert hadde det mer preg av arbeids-vandring, og etter 1960 kom mange tilbake til Norge igjen som pensjonister. (kilde: Migrasjonsmuseet)
Vi synes det kan være interessant å sammenligne fortidens norske utvandring med dagens innvandring til Norge, og hente inspirasjon fra både tidlige tiders forfatterskap og dagsaktuelle bøker for å belyse dette temaet.