Tekster om naturvern 1924-2015

«Å ferdes i naturen er en kilde til uovertrufne gleder, og naturen er vår arv til etterkommerne.» Espen Stueland, «700-årsflommen. 13 innlegg om klimaendringer, poesi og politikk», 2016.

Klimakrise og naturvern er svært aktuelt og vi er inne i en bølge av ‘økolitteratur’. Forfattere og kunstnere engasjerer seg i kampen mot «forbrytelse mot naturen» og mener at norsk klimapolitikk bryter med Grunnloven. forfatternesklimaaksjon.no

Naturvern er imidlertid ikke av ny dato. Her trekker vi frem et utvalg forfattere som har vært opptatt av naturvern og naturopplevelser som basis for menneskenes eksistens og livskvalitet de siste 150 år.

Theodor Caspari (1853-1948) er en norsk forfatter som var svært aktiv i sin samtid, skrev mye og engasjerte seg i politikk og samfunnsdebatt. Senere ble han glemt, men kanskje det er på tide å trekke ham frem i lyset og synliggjøre verdien av hans forfatterskap og aktualitet. «Det er kanskje ikke helt riktig at Norge mangler en Thoreau. Theodor Caspari er en verdig kandidat. Han hyllet skogen, fjellet og kysten med en innlevelse som i mangt overgår Thoreau.» Dag O. Hessen, Natur, hva skal vi med den?, 2008. Theodor Caspari beskriver møtet med den norske fjellheimen som en dypt eksistensiell opplevelse. Det var dette som dannet grunnlaget for hans sterke naturvernengasjement.

Samene sin nære tilknytning til naturen gjenspeiles i deres kultur og kunst. Forfatter og kunstner Nils-Aslak Valkeapää (1943-2001) «så på seg selv som en gjest på jorden. Han ville at menneskene skulle ta ansvar både for seg selv og omgivelsene». Hans forfatterskap inspirerte mange under Alta-aksjonen i årene 1968-1982.

Poetiske naturopplevelser kan være en kilde til inspirasjon og til engasjement. Andre forfattere beskriver hvilke katastrofer vi kan stå overfor hvis vi ikke tar grep.

Retrobibliotekets verktøykasse Naturvern i tekster 1853 – 2015 består av en fysisk vandreutstilling og tilhørende digitale ressurser.

  homofili radio