Kvinnekamp i litteraturen 1911 – 2017

Med dette temaet ønsker vi å knytte tråder mellom kvinnelitteraturen de siste hundre år, fra Sigrid Undsets Jenny sitt frihetsprosjekt via abortkampen og til de skamløse jentene som utfordrer rammene i dagens flerkulturelle Norge.

«Av måneskinn gror det ingenting» av Torborg Nedreaas ble utgitt i 1947, og var forfatterens første roman. Som en av hovedbøkene for temaet har vi valgt denne. Sentrale temaer i romanen er kvinnelig seksualitet, fortielse og skam. Den handler også om kvinners rett til å velge å bære fram et barn, selv som ugift. Boka fikk ny aktualitet på 1970-tallet under «Den nye kvinnebevegelsen», da den ble en kultbok, ikke minst på grunn av skildringen av illegal abort «Hva gjør du når den du elsker utnytter deg, og du blir stående alene igjen med skammen?» skriver Den norske bokklubben i sin presentasjon av «Av måneskinn gror det ingenting» da de ga den ut på nytt i 2006 i anledning 100 årsdagen for forfatterens fødsel. De kalte romanen en av norsk litteraturs sterkeste kvinneskildringer.

Temaene seksualitet, svik og skam – samt åpenhet om disse spørsmålene, har blitt aktualisert gjennom bl.a. TV-serien Skam og aksjonen #metoo. Forskjellen fra 1911, 1940-tallet, 1970-tallet og til i dag, er de sosiale medienes muligheter til å blottstille og ødelegge for enkeltmennesker på en raskere og tydeligere måte enn det folkesnakket i seg selv kunne, men følelsene er de samme. I tillegg er feminisme, kvinnesak og kvinners rettigheter ikke selvsagt for jenter som kommer fra kulturer med sterke patriarkalske tradisjoner. Likestilling og likeverd er ikke noe som kommer av seg selv!

Retrobibliotekets verktøykasse Kvinnekamp i litteraturen 1911-2017 består av en fysisk vandreutstilling og tilhørende digitale ressurser.

Merk: I tillegg til utstillingens stående hårtørrer/høytaler, fungerer utstillingens bordfhårtørrer. Begge bør kobles på strøm for interaksjon.

kvinnekampkvinnekamp

kvinnekamp