Homofili i litteraturen 1928 – 2014

«Kvisk det er meg du er glad i» er hentet fra Alf Prøysens «Visa om løgna» fra 1967.

Dette er en tekst som handler om å leve i skjul med sin kjærlighet, om å måtte velge løgn og fortielse, framfor å kunne stå frem som den man er. I dag er det mulig for homofile å leve åpent med sin legning i Norge, men veien inn i varmen har vært lang og krevende. Romanen Odd Lyng av Alf Martin Jæger er valgt som hovedbok i denne utstillingen. Boka kom i 1928 og for første gang brukes ordet homoseksuell om en norsk romankarakter. Odd Lyng slites av skam over å være som han er og smerte over å ikke kunne få være med den han elsker. For ham blir et liv uten mulighet til å oppleve kjærlighet ikke verd å leve.

Skjønnlitteraturen kan både speile samfunnet og være med på å drive samfunnsutviklingen ved at den gir oss mulighet til å innta andre perspektiver enn vårt eget og gi oss innsikt i erfaringer som ellers er utilgjengelige for oss.

Utvalget bøker som følger med utstillingen er satt sammen for å illustrere hvordan homofili er beskrevet i litteraturen gjennom de siste hundre år og hvordan samfunnet og folks holdninger og aksept for «annerledeshet» har endret seg over tid. Kampen for å få lov til å være som man er kan sies å langt på vei være vunnet i Norge, men fremdeles finnes det miljøer der det ikke er enkelt å stå frem som homofil, og mange steder i verden er det en livsfarlig øvelse.

Retrobibliotekets verktøykasse Homofili i litteraturen 1928-2014 består av en fysisk vandreutstilling og tilhørende digitale ressurser.

homofili

homofili

homofili radio