Fortellinger om flukt 1861-2015

Ikke siden 2. verdenskrig har så mange mennesker vært på flukt som i dag. I følge FN er mer enn 65 millioner på flukt, mange av disse er fordrevne i sine egne land. Halvparten av dagens flyktninger er barn. Folk flykter fra krig og forfølgelse, men også fra fattigdom, naturkatastrofer og nød. Felles for mennesker på flukt er et desperat håp om et bedre liv et annet sted, en lang og farefull reise og en svært usikker fremtid.

Opp gjennom historien har mennesker alltid måtte flykte, og flukt er beskrevet i litteraturen fra de tidligste tider helt fram til i dag. I tidligere fortellinger blir gjerne flyktninger fremstilt som helter og flukten de foretar myteomspunnet, modig og spennende. I dag snakker vi gjerne om en strøm eller bølge av flyktninger som truer med å oversvømme Europa, samtidig som vi daglig ser TV-bilder av ufattelige ødeleggelser og menneskelig lidelse.

Bøkene som er valgt ut kan sammen kan gi oss en bredere forståelse av flyktningers situasjon. Diktet om Terje Vigen utspiller seg på begynnelsen av 1800-tallet. Det er krig, handelsblokade og hungersnød, og Terje ror til Danmark for å skaffe mat til familien sin. På tilbakeveien blir han tatt til fange av engelske soldater og når han fem år senere løslates har han mistet alt som var han kjært. Den desperasjonen Terje Vigen følte og som gjorde at han la ut på sin farefulle ferd, den overmakten han møter og de tapene han lider, er med på å knytte hans historie sammen med historier til mennesker på flukt gjennom alle tider.

Retrobibliotekets verktøykasse Fortellinger om flukt 1861-2015 består av en fysisk vandreutstilling og tilhørende digitale ressurser.

kontroller radio