Samfunnskritiske dystopier

Mennesket har til alle tider skrevet sine dystopier, sine dommedagshistorier, enten via religion, totalitære makter, verdensutslettende våpen, teknologi, epidemier eller klimakatastrofer.
Dystopiene ser ut som fremtidsvisjoner men er tvert imot et barometer for samtidens frykt. Hva var folk redde for rett før og etter andre verdenskrig? Hva var den største trusselen under den kalde krigen? Hva fryktet miljøbevegelsen da den skjøt fart på 70-tallet? Hva frykter vi i dag?

På det individuelle plan har dystopien den funksjonen at man glemmer seg selv og sine hverdagsproblemer, alt relativiseres, det store bildet av verden og samfunnet trer frem.
Her kommer dystopiens samfunnskritiske funksjon inn:
Dystopiene handler ofte om noe man kan ane en kime til i dagens samfunn, og blir derfor også et varsko til oss lesere.  Etter å ha lest en god dystopi kan det tenkes at aktivister blir født, vi tenker «slik vil vi ikke ha det, hva kan vi gjøre for å unngå det?»

Store mengder dystopier  utgis i dag,  spesielt innen ungdomlitteratur.  Er det et tegn på samtidens ungdom  frykter mer enn tidligere generasjoner?  Alle utgivelser, filmatiseringer og serier gjør at det er grunn til å håpe på at våre brukere i flere generasjoner sitter inne med lesererfaringer (ev. erfaring fra film) de kan gjenkjenne eller supplere i de utvalgte titlene i utstillingen.

Bøkene i utstillingen er eksempler på dystopier fra ulike tidsperioder, fra ca. 1940-1985, og et utvalg mer nåtidige dystopier. De nye bøkene er i flere tilfeller tematisk like de eldre bøkene.

Retrobibliotekets verktøykasse Samfunnskritiske dystopier består av en fysisk vandreutstilling og tilhørende digitale ressurser.

dystopi telefon

dystopidystopidystopidystopi