Outsideren

Denne verktøykassen er ennå ikke gjennomført. Vil du lage den? Benytt deg av research gjort så langt, søk støtte om å realisere den gjennom Retrobiblioteket og del den med andre.

«Jeg klarer ikke å ta del i noe av det der ute, sa han. Ingenting må skje rundt meg, annet enn trærne og himmelen og årstidene. Helt stille må jeg stå ved staffeliet for å følge omskiftlighetene i landskapet. Hver morgen er dagslyset mitt alene. […] Det er noe alvorlig i veien med meg, enhver ser det ved første øyekast, sa han. Du skulle bare visst. Jeg er gjøkungen, diger, men mangler tyngdepunkt.» (Fra Av Jord av Kirsti Blom) (s. 8-9)
Av Jord av Kirsti Blom
http://www.oktober.no/Boeker/Skjoennlitteratur/Romaner-noveller/Av-jord

«Innforlevet roman om et lyrisk, intenst og sosialt funksjonsudyktig kunstnersinn. … fascinasjonen for kunstnersinnet og det problematiske forholdet mellom egen personlighet og malerisk utfoldelse som motivisk sentrum er også drivkraft bak årets Av jord. … Kirsti Blom maler i Av jord et fortvilende vakkert portrett av en lengtende og bedrøvet ensom mann, en svermer og estet, et menneske mer følsom enn resten av oss, og som bruker kunsten som sin (til)fluktvei


Umuligheten av å leve/det fryktinngydende av Stig Sæterbakken. Et bekjennelsesskrift

«Sæterbakken: «Hans litterære prosjekt var noe mer enn å være en provaktør, en «fargeklatt» eller nok en grenseoverskridende bajas – selv om man vrangvillig kan utlede dette av hans forfatterskap. Ikke minst fordi han i likhet med mange andre forfattere med sans for transgresjoner ikke skydde det groteske, usmakelige, og ekkelt pinlige. Hans litteratur preges av livslede mot den norske samtidens kompakte moralisme og konformitet. Ikke minst i konstruksjonen av provokasjoner som ikke provoserer noen; der han genuint ville gå lengre inn i det dypeste og ensomste i mennesket.»

Sophie Starks liv og død av Anna North. Om genialitet og utenforskap.

https://bokelskerinnen.com/2016/09/bokanmeldelse-sophie-starks-liv-og-dod/

Jon Øystein Flink: Sex, død og ekteskap

Et par eldre bøker:
Wallace Stevens, poet.
Madame de Stael (som ble forvist fra Frankrike 3 ganger av Napoleon) med romanen Corinne
Van Goghs etterlatte brev?

Hvilken relevans har denne litteraturen i dag?  Forfattere er ofte personer som stiller seg selv og sitt liv fram i sin kunst. Den offentlig oppmerksomheten gjør det enkelte ganger vanskelig å skille mellom kunst og person, noe som kan være krevende å bære/leve opp til. Mennesker i forfatterens fortid og/eller nærhet kan kjenne seg igjen i personkarakteren som skildres i romanen. Er en som kjenner seg igjen misbrukt av kunstneren? Hvem ‘eier’ historien? Kan en roman være en objektiv sannhet? og hvem har et eierskap i forhold til historien når den er formidlet av en forfatter? Har forfatteren et moralsk ansvar for å sikre at alle inspirasjonskilder blir anonymisert slik at ingen risikerer å kjenne seg igjen eller bli utlevert? Hvor går grensen for hva en forfatter kan skrive om?  Hva er kunst og hva er ‘virkelighet’ med krav til sannhetsgehalt, opphavsrett, respekt for privatlivets fred, osv.? Sosiale medier har skapt en lavere terskel for å gi uttrykk for meninger – men det kommer til syne med en forenkling og vulgarisering av debatter, samt en trang til å få informasjon fra kilder som forsterker allerede egne meninger og vedtatte sannheter. Hvordan er dette for andre som er synlige i det offentlige rom? Personer som mener noe og står fram i offentligheten, for eksempel politikere? Klarer vi å skille mellom sak og person? Hva gjør dette med den frie tanke, med evnen til kritisk refleksjon? 

Forslag til brukermedvirkning/deling av leseropplevelser Oppfordre lånerne til å komme med titler på bøker ved å stille spørsmål som: Hvilken bok/forfatter har gitt deg et helt nytt syn/perspektiv på en ting du har tatt/tok for gitt? Hvilken bok mener du er den som har gitt deg mest i forhold til å forstå andre mennesker/et annet menneske?Bjørneboe (selvfølgelig)

Abo Rasul/Mathias Faldbakken

Elfriede Jelinek (Forbudt i hjemlandet Østerrike fordi hun er samfunnskritisk) Madame de Stael

Anna North

Gunther Grass

Liu Xiaobo

Jan Sonnergaard

Thomas Bernhard

Houellebecq

Henrik List (Danmarks Houellebecq)
Les mer om hvordan lage din egen verktøykasse

Søk støtte her