Ofte stilte spørsmål

Hva er poenget med Retrobiblioteket?
Målet med hele prosjektet er å legge til rette for å oppleve og dele leseglede og åpne opp for nye leseopplevelser!

Hva konkret følger med verktøykassene? 
En verktøykasse eller utstilling vil bestå av to bord: et utstillingsbord + et aktivitetsbord som er spesielt tilpasset det temaet dere velger. Det følger med en gulvfolie med et litterært sitat som viser vei til utstillingen og en veggfolie som binder utstillingsområdet sammen visuelt.

Hva slags rekvisitter følger med i en verktøykasse?
Til hver verktøykasse følger det med noen rekvisitter som skal sette stemningen enten i tid eller tematisk . Det kan være ting som f.eks. amerikakoffert, hårføner, gammelt radiokabinett osv. På aktivitetsbordet blir det lagt opp til enkel brukermedvirkning og det som trengs til dette følger med.

Følger det med bøker?
Til hver utstilling er det satt sammen et utvalg på fem-syv bøker som skal favne utstillingen både over tid og tematisk. Disse vil få faste plasser på utstillingsbordet (som bl.a. vil ha preget inn sitater fra bøkene). I tillegg vil flere av disse bøkene ha et interessant lydspor (30-60 sekunder) som kan spilles av ved å legge boka på en av utstillingsrekvisittene (f.eks. oppå radioen, så vil den spille av med gammeldags radiostemme).

Hva betyr pop-up utstilling?
Det vil bestå av det som er beskrevet over. Alle bøkene blir omtalt og vist frem i utstillingen. I tillegg blir det laget forskjellige ressurser, noe fysisk og noe vil bli tilgjengelige på nettsiden for utskrift.

Skal bøkene kun stilles ut og ikke lånes ut?  
Disse bøkene kan IKKE lånes ut! Dere vil få lister over bøker dere selv kan skaffe på forhånd og disse kan lånes ut (de fleste bøkene er tilgjengelige enten fra depotbiblioteket eller de finnes rundt i bibliotekene i Agder allerede).

Hva følger med «verktøykasse med foredragsholder»?
Det blir laget forslag til gode foredragsholdere/forfattere for hvert tema og hvordan de kan kontaktes. De følger ikke automatisk med og det er mulig å velge andre foredragsholdere som passer til temaet. De 6500,- som tildeles kan brukes til å dekke honorar.

Hvordan setter man opp utstillingen?
Det vil bli laget gode instruksjoner og veiledninger på hvordan utstillingen skal settes opp, hvor lang tid det tar, hvor mye plass dere trenger (de er laget til å passe på alle bibliotek) og hva dere selv kan supplere med.

Hva kan bibliotekene gjøre i tillegg?
Bibliotekene oppfordres til å legge litt ekstra til rette for å skape et godt lesemiljø i biblioteket. I praksis betyr det å gjøre noe mer ut av de lesekrokene man allerede har f.eks. supplere med gjenbruksmøbler for å fokusere på den gode leseopplevelsen. Dette kommer det tipsliste på. Ellers jobber vi for at det skal være mulig å bestille inn en noen møbler til en miniretrolesekrok – dette kommer i tillegg til selve utstillingen.

Hvor lenge kan man beholde en verktøykasse?
Fire uker fra den sendes til den returneres.

For flere spørsmål – kontakt oss!