Lydspor til verktøykasse Tekster om naturvern 1924-2015

Nils Aslak Valkeapää. Solen min far
Áilu – solens sønn, NRK, 18.oktoer 2017

https://tv.nrk.no/program/KOID28003716/ailu-solens-soenn
Tidskode: 00.00-01:13

Gert Nygaardshaug. Mengele Zoo
Kulturhuset Bok, NRK, 19. juni 2016

https://radio.nrk.no/serie/kulturhuset-bok/MKTR07007816/19-06-2016#t=32s
Tidskode: 16:21-17.30

Rachel Carson. Den tause våren
Radioopptak, NRK, 13.mai 1963

https://www.nb.no/nbsok/nb/c287832524dc7b7fcc684049b490c443?index=1
Tidskode: 37.25-38.23 (ikke bruk explorer)

Maja Lunde. Bienes historie
Dagsrevyen, NRK, 18. mai 2017
https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19051817/18-05-2017#t=29m5s
Tidskode: 31.31-32.08