Kriterier for støtte

Omfang
Prosjektet har 200.000,- til fordeling til bibliotekene i Agder. Hvert bibliotek kan tildeles opp til 6.500,-. Summen deles ut etter søknad uavhengig av bibliotekets eller kommunenes størrelse.

Innhold
Prosjektet tilbyr «verktøykasse + foredragsholder» som kan inneholde bl.a. pop-up utstillinger, bøker, rekvisitter og tips sammen med en forfatter/foredragsholder til et arrangement.  Verktøykassene kan også bestilles uten tilhørende forfatter/foredragsholder. Ett bibliotek kan søke flere verktøykasser, som vil bli fordelt etter tilgjengelighet.
Bibliotekene kan få støtte til å lage sin egen verktøykasse og formidlingsopplegg så lenge det er innenfor prosjektets rammer. Opplegget må ha til hensikt å øke oppmerksomheten på bredden i samlingen, løfte frem glemte «skatter» og legge til rette for brukermedvirkning. Tiltaket må ha overføringsverdi og kunne deles med andre bibliotek i Agder. Søknadssummen kan dekke honorar til forfatter/foredragsholder i prosjektpakken eller andre tiltak (aktiviteter, utstillinger).

Vi oppfordrer til samarbeid med brukere, lokalmiljøet og andre bibliotek.

Evaluering
Bibliotekene skal loggføre aktivitetene og erfaringene som er gjort med tiltaket/arrangementet.

Prosjektgruppa utarbeider en enkel mal for evaluering.

Søknadsfrist
Det er to søknadsfrister i løpet av prosjektperioden:
1.desember 2017
1.mai 2018

Ubrukte midler mot slutten av prosjektperioden kan eventuelt fordeles til bibliotekene på bakgrunn av omfanget av arrangementene.

Søknadsskjema og behandling
Fyll ut elektronisk søknadskjema for å bestille enten verktøykasse + foredragsholder eller lag og del din egen verktøykasse. For å søke om støtte til å lage din egen verktøykasse trenger du å sende med en kort beskrivelse av opplegget.

Søknadene behandles fortløpende.

Kontakt oss hvis dere trenger hjelp til noe eller har spørsmål. Målet er at alle skal med og få et Retrobibliotek-opplegg som passer ditt bibliotek!!