Hva er Retrobiblioteket?

Retrobiblioteket skal sette fokus på folkebibliotekets egenart og kjernevirksomhet gjennom å sette leseopplevelser i sentrum og løfte frem gjemte skatter fra bokhyllene.

Retrobiblioteket produserer fysiske og digitale verktøykasser i form av pop-up utstillinger og foredragsholdermeny, samt tips til lokale tilpasninger og brukermedvirkning.

Alle folkebibliotek i Agder kan få økonomisk støtte på inntil 6500,- for å gjennomføre aktiviteter innenfor prosjektets rammer. Det er tre alternative verktøykasseløsninger som bibliotekene kan søke på.

Etter at bibliotekene har hatt verktøykassene og sendt de videre må evalueringsskjemaet under fylles ut:
Evalueringsskjema

(basert på tildeling)
VERKTØYKASSE + FOREDRAGSHOLDER

Finn og bestill et ferdig opplegg som du kan bruke for å lage litteraturarrangement i ditt bibliotek. Velg det temaet som virker mest interessant for ditt bibliotek og søk om støtte på inntil 6500,- til å gjennomføre planlagte arrangementer. Husk å velge tre alternative perioder det vil være aktuelt for deg å ha opplegget i ditt bibliotek. Les mer om verktøyskasse + foredragsholder. 

(gratis)
KUN VERKTØYKASSE

Hvis du ønsker å bruke en eller flere verktøykasser uten den tilhørende forfatteren eller foredragsholderen kan de bestilles separat. Det er mulig å bruke utstillingen som den er eller som utgangspunkt for å ta i bruk egne, lokale krefter til foredrag, aktiviteter og arrangementer. Verktøykasser uten foredragsholder er gratis. Det er mulig å bestille flere verktøykasser i løpet av prosjektperioden i tillegg til at du søker om støtte til «verktøykasse + foredragsholder» eller «lag og del din egen verktøykasse». Se verktøykasser. 

(basert på tildeling)
LAG, OG DEL, DIN EGEN VERKTØYKASSE

Skreddersy ditt eget Retrobibliotek-opplegg og del det med andre. Hvis du ikke ønsker å bruke noen av de ressursene som er tilgjengelige gjennom prosjektet, kan du søke om støtte til å lage din egen verktøykasse og formidlingsaktiviteter. Les mer om lag din egen verktøykasse.