Hva er Retrobiblioteket?

Retrobiblioteket skal sette fokus på folkebibliotekets egenart og kjernevirksomhet gjennom å sette leseopplevelser i sentrum og løfte frem gjemte skatter fra bokhyllene.

Retrobiblioteket produserer fysiske og digitale verktøykasser i form av pop-up utstillinger og foredragsholdermeny, samt tips til lokale tilpasninger og brukermedvirkning.

Alle folkebibliotek i Agder kan få økonomisk støtte på inntil 6500,- for å gjennomføre aktiviteter innenfor prosjektets rammer. Det er tre alternative verktøykasseløsninger som bibliotekene kan søke på.

Etter at bibliotekene har hatt verktøykassene og sendt de videre må evalueringsskjemaet under fylles ut:
Evalueringsskjema

Prosjektet avsluttes i løpet av 2019.

Utstillingensvirksomheten ble avsluttet 30.april 2019.

Vi har hatt 6 forskjellige temautstillinger til utlån i bibliotekene i Agder (utstillingsdesign: Idunn Sem). Utstillingene har vært rundt på 17 forskjellige bibliotek og 4 videregående skoler. Det har vært 46 utlån av utstillinger i prosjektperioden.

Prosjektet har i 2019 tatt initiativ til og tilrettelagt for avslutningsarrangementer som alle har som målsetting å sette leseopplevelser i sentrum og løfte fram gjemte og glemte skatter fra bokhyllene.

Til utvikling av disse arrangementene ble journalist Steinar Nielsen engasjert, og han har laget konseptet «Boka jeg vil dele med deg» inspirert av NRK-programmet «Brenners bokhylle».

Alle bibliotek i Aust- og Vest- Agder har kunnet søke om å arrangere slike møter, og få økonomisk støtte med inntil kr. 15.000 for å gjennomføre det. Syv bibliotek meldte seg til arrangement før sommeren, og det siste arrangementet ble gjennomført 27. april.

Til høsten er det ytterligere 10 bibliotek som skal ha «Boka jeg vil dele».

Bibliotekene kan velge om de vil engasjere programleder Steinar Nielsen til gjennomføringen av «Boka jeg vil dele», eller om de ønsker å lage noe eget innenfor rammene av konseptet.

Alle tips og ressurser som er blitt utviklet i prosjektperioden er tilgjengelig på denne nettsiden og kan fritt benyttes av alle bibliotek. Det er også lagt ut bilder og reportasjer som kan være til inspirasjon. Vi håper alt dette kan fortsatt være til nytte, også nå når prosjektet er avsluttet og evaluering og rapportering står for tur.

På mange måter er disse sluttarrangementene i Retrobibliotekprosjektet en flott overgang til, og helt i tråd med, Bokåret 2019.

Vi i prosjektgruppa vil takke for oss og ønske lykke til med alle arrangement som fremmer leselyst og bokgleder i fremtiden.

(basert på tildeling)
VERKTØYKASSE + FOREDRAGSHOLDER

Finn og bestill et ferdig opplegg som du kan bruke for å lage litteraturarrangement i ditt bibliotek. Velg det temaet som virker mest interessant for ditt bibliotek og søk om støtte på inntil 6500,- til å gjennomføre planlagte arrangementer. Husk å velge tre alternative perioder det vil være aktuelt for deg å ha opplegget i ditt bibliotek. Les mer om verktøyskasse + foredragsholder. 

(gratis)
KUN VERKTØYKASSE

Hvis du ønsker å bruke en eller flere verktøykasser uten den tilhørende forfatteren eller foredragsholderen kan de bestilles separat. Det er mulig å bruke utstillingen som den er eller som utgangspunkt for å ta i bruk egne, lokale krefter til foredrag, aktiviteter og arrangementer. Verktøykasser uten foredragsholder er gratis. Det er mulig å bestille flere verktøykasser i løpet av prosjektperioden i tillegg til at du søker om støtte til «verktøykasse + foredragsholder» eller «lag og del din egen verktøykasse». Se verktøykasser. 

(basert på tildeling)
LAG, OG DEL, DIN EGEN VERKTØYKASSE

Skreddersy ditt eget Retrobibliotek-opplegg og del det med andre. Hvis du ikke ønsker å bruke noen av de ressursene som er tilgjengelige gjennom prosjektet, kan du søke om støtte til å lage din egen verktøykasse og formidlingsaktiviteter. Les mer om lag din egen verktøykasse.